: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/translatea/ftp/translatea.com/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 1095.

Dziedziny

finanse, bankowość, handel, ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, nieruchomości, księgowość, ubezpieczenia, technologie komputerowe i internetowe, marketing, reklama

Regularnie tłumaczone dokumenty

statuty i umowy spółek, statuty, prospekty informacyjne, raporty roczne i półroczne luksemburskich funduszy SICAV oraz innych funduszy inwestycyjnych z całego świata, dokumenty Pre-IPO, IPO, SPO, prospekty emisyjne, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, sprawozdania finansowe, umowy o subemisję usługową, umowy najmu, umowy licencyjne, umowy kredytowe, warunki sprzedaży i charakterystyka produktów strukturyzowanych, dokumentacje przetargowe, oferty, biznes plany, raporty z badania, analizy due diligence, analizy ekonomiczne, badania rynku, studia wykonalności, protokoły z kontroli, protokoły z posiedzeń i walnych zgromadzeń, akty normatywne, świadectwa, wspólnotowe akty prawne, orzeczenia sądowe, akty urodzenia i zgonu, korespondencja handlowa, wnioski patentowe, strategie, résumé, curriculum vitae, listy motywacyjne, listy przewodnie, wnioski i dokumentacje kredytowe, strony HTML, podręczniki użytkownika, polisy ubezpieczeniowe ... oraz wiele innych.